[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["t1w7l97a67s"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-image","value":"/images/seag.png","limit":-1,"order":70},{"id":"separator","name":"Separador","className":"Separator","icon":"fas fa-horizontal-rule","hash":["i4kmzd2aczg"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-separator","value":"{\"style\":\"border-top-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0);\",\"color\":\"#000000\",\"colorRange\":\"1\",\"type\":\"solid\",\"width\":\"1\"}","limit":-1,"order":80},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<table style=\"height: 205px; width: 90.7252%;\" border=\"0\" width=\"849\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"2\">\n<tbody>\n<tr style=\"height: 60px;\">\n<td style=\"width: 1.41176%; padding-left: 90px; height: 60px;\" valign=\"top\" width=\"12\">●</td>\n<td style=\"width: 98.5882%; height: 60px; text-align: justify;\" valign=\"top\"><strong>Cobrament garantit.</strong><br />Garantitzen el cobrament mensual del lloguer fins que recuperi la seva vivenda, amb 1 mes de car&egrave;ncia, sense esperar sent&egrave;ncia.</td>\n</tr>\n<tr style=\"height: 81px;\">\n<td style=\"width: 1.41176%; height: 81px; padding-left: 90px;\" valign=\"top\" width=\"12\">●</td>\n<td style=\"width: 98.5882%; height: 81px; text-align: justify;\" valign=\"top\"><strong>Defensa jur&iacute;dica.</strong><br />Gestionen tots els tr&agrave;mits i compensen qualsevol despesa jur&iacute;dica derivada d'una reclamaci&oacute; per impagament: poders notarials, advocats, procurador, notificacions, taxes judicials i serraller&iacute;a en cas de llan&ccedil;ament.</td>\n</tr>\n<tr style=\"height: 61px;\">\n<td style=\"width: 1.41176%; height: 61px; padding-left: 90px;\" valign=\"top\" width=\"12\">●</td>\n<td style=\"width: 98.5882%; height: 61px; text-align: justify;\" valign=\"top\">\n<div><strong>Danys per actes de vandalisme.</strong><br />Compensar&aacute;n danys per actes de vandalisme a l'immoble llogat fins a 3.000&euro;, des de el primer euro, a difer&egrave;ncia d'una asseguran&ccedil;a de lloguer que sempre imposen franqu&iacute;cies.</div>\n</td>\n</tr>\n</tbody>\n\n\n","limit":-1,"order":101},{"id":"video","name":"Video","className":"VideoPlugin","icon":"fas fa-play-circle","hash":["6j4sw0rz0fg"],"parent":null,"type":"draggable","classType":"section-video","value":"{\"styleContainer\":\"undefined\",\"iframeSrc\":\"https://www.youtube.com/embed/z1rA4Dg6Ssw\",\"aspect\":\"16:9\"}","limit":-1,"order":75}]

Cobrament garantit.
Garantitzen el cobrament mensual del lloguer fins que recuperi la seva vivenda, amb 1 mes de carència, sense esperar sentència.
Defensa jurídica.
Gestionen tots els tràmits i compensen qualsevol despesa jurídica derivada d'una reclamació per impagament: poders notarials, advocats, procurador, notificacions, taxes judicials i serrallería en cas de llançament.
Danys per actes de vandalisme.
Compensarán danys per actes de vandalisme a l'immoble llogat fins a 3.000€, des de el primer euro, a diferència d'una assegurança de lloguer que sempre imposen franquícies.

Cargando datos. Un momento, por favor...